Έργο

Εμπορικό κατάστημα 


Ενοποίηση δύο καταστημάτων πολυτελούς γούνας
με ολική αναδιάταξη χώρων και αρχιτεκτονική μελέτη

 

Σαλαμίνος 42, Μαρούσι 15124 /210 6128641 / contact@metaplasis.gr
© 2020 Metaplasis. All Rights Reserved.

 
 
 
 
 

vimeo1

flickr1
issuu1
facebook1