Έργο

Δωμάτιο Ξενοδοχείου 


Η 'Μετάπλαση' σχεδιάζει και κατασκεάζει ένα πρότυπο δωμάτιο ξενοδοχείου για τη συμμετοχή
της στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης 'Hotelia' 


Σαλαμίνος 42, Μαρούσι 15124 /210 6128641 / contact@metaplasis.gr
© 2020 Metaplasis. All Rights Reserved.

 
 
 
 
 

vimeo1

flickr1
issuu1
facebook1