Έργο

Κινούμενη βιτρίναΕιδική κατασκευή κινούμενης βιτρίνας καταστήματος. Η μηχανολογική μελέτη της
κίνησης καθώς και η εξ' όλοκλήρου κατασκευή
και τοποθέτηση έγινε από την ομάδα της Μετάπλασης

Σαλαμίνος 42, Μαρούσι 15124 /210 6128641 / contact@metaplasis.gr
© 2020 Metaplasis. All Rights Reserved.

 
 
 
 
 

vimeo1

flickr1
issuu1
facebook1